Getfly - Cập nhật tính năng mới phiên bản 4.0.20 ngày 31.03.2021

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

745 lượt xem

2021-03-31 16:03:53

Giao diện 4.0.20

Thời gian dự kiến cập nhật: 31/03/2021

1.    Bổ sung automation liên quan tới đơn hàng, cho phép chọn:

-    Tổng số lượng đã mua 1 sản phẩm, khoảng thời gian thực hiện đơn hàng(có thể set là không xác định hoặc là một khoảng nhất định)2.    Hiện tại dữ liệu không bị giới hạn => nhiều, thay đổi chỉ lưu trong vòng 6 tháng gần nhất để đảm bảo hiệu năng.

-    Trên màn hình giao diện thể hiện dữ liệu có thể thống kê từ thời điểm nào, nếu được thì bộ lọc không cho phép chọn các tháng không có dữ liệu.

3.    Áp dụng chính sách giá cho một nhóm nhân viên: 

-    Khi tạo chính sách giá cho phép chọn các nhân viên được áp dụng chính sách giá này: Cụ thể trong mục tạo chính sách giá thêm phần chọn nhân viên áp dụng cho chính sách giá đó.4.    Mở lại mẫu quy trình công việc.

5.    Kết nối tổng đài Tel4VN.


6.    Lọc công việc và trao đổi của user đã bị xoá khỏi hệ thống:

-    Trong bộ lọc tìm kiếm người (Thực hiện, giao việc, vv) hiện thị cả nhân viên đã xoá để có thể tìm kiếm lại.


- Lọc trao đổi trong chi tiết khách hàng của nhân viên đã bị xóa 


7.    Update phần chỉnh sửa định nghĩa dữ liệu để dễ nhìn hơn (Table định nghĩa dữ liệu cho thêm hover bôi đậm để biết đang di chuyển đến dòng nào để sửa).


8.    Thay đổi dạng hiện thị của chiến dịch khi vào từ chi tiết khách hàng (Trong chi tiết khách hàng khi click vào tên chiến dịch => đổi sang giao diện mặc định kanban).


9.    Có thông báo tới Người liên quan sau khi Báo giá được duyệt.


10.  Thay đổi thuật toán tìm kiếm khách hàng:

-    Hiện tại đang tìm kiếm nhanh khách hàng theo các tiêu chí (tên KH, ascii khách hàng, số điện thoại, email, điạ chỉ, tên liên hệ cuối): 
==> Thay đổi lại thành: Tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, tên liên hệ chính, số điện thoại liên hệ chính

11.    Phần "danh xưng" đề xuất cho lên bảng thông tin KH chính. (Hiện thị thêm danh xưng của liên hệ khi vào chi tiết khách hàng).


12.    Nâng cấp kết nối giao hàng tiết kiệm

 -  Phần Người nhận các trường quận, huyện, tỉnh sẽ là dạng select list để lựa chọn

 -  Phần Nơi nhận sẽ tự động lấy ra theo địa chỉ cập nhật ở cửa hàng trên GHTk

 -  Click vào mã vận đơn trên Getfly sẽ chuyển sang đơn hàng trên GHTK


13.    Bổ xung một trang thống kê cơ hội:

-    Bao gồm tên cơ hội/ người phụ trách, ngày tạo, nguồn, thuộc chiến dịch nào.
-    Cho phép lọc theo người phụ trách, trạng thái (thành công, thất bại, đang tiến hành, chưa phụ trách, thời gian tạo cơ hội).
-    Logic: hiện thị các cơ hội mà mình liên quan (chiến dịch liên quan, cơ hội liên quan, cơ hội chưa ai phụ trách).
-    Cho phép đăng ký cơ hội, đổi người phụ trách theo quick view.14:  Xác minh email người dùng


- Đối với các tài khoản cũ đã có trên hệ thống thì không cần xác minh. Nếu tài khoản cũ thay đổi email thì cần xác minh lại.

- Các tài khoản tạo mới kể từ ngày 1/4 mọi email người dùng đều phải xác minh.

- Nếu không xác minh sẽ không nhận được thông báo qua email.

- Cách xác minh email: vào thông tin người dùng -> phần email có chữ Chưa xác minh -> click vào đó hệ thống sẽ gửi một email xác thực về email. Click vào Verify email trong email nhận => email được xác minh
- Link chỉ có hiệu lực trong 5 phút
15. Tự động xoá dữ liệu notification sau 6 tháng (giúp tối ưu tốc độ loading của hệ thống - Áp dụng cho cả version 3.0), cụ thể:
-    Bổ sung chạy hàng tháng vào ngày đầu của tháng (Ngày 1) sẽ chạy chương trình xoá các notification (Cả đã đọc & chưa đọc) vào lúc 0h30 khoảng dữ liệu sẽ xoá là trước 6 tháng so với lúc chạy.
-    Ví dụ: ngày 01/04/2021 chạy thì sẽ xoá các dữ liệu trước ngày 01/10/2020.
-    Đây là xoá hẳn dữ liệu. 


16. Bổ sung automation cho khách hàng đổ về từ Kiot Việt.

17. Bổ sung nguồn khi tạo đơn hàng qua API + download tỷ lệ chuyển đổi thêm mối quan hệ trong sheet tương tác.

18. Nâng cấp bộ editor trong công việc/trao đổi.

19. Hiển thị nguồn đơn hàng trong chi tiết đơn hàng.

20. Bổ sung tính năng ghi nhận số dư đầu kì cho từng tài khoản - Tài chính kế toán.


21. Cố định cột tên sản phẩm, tồn kho trong danh sách sản phẩm.


Các thay đổi trên app:

-    Tìm kiếm theo liên hệ khách hàng ở màn hình tìm kiếm


-    Xuống dòng tên sản phẩm trong App (Trong chi tiết đơn hàng trên App, tên sản phẩm dài không hiện thị hết => cho phép hiện thị hết)

-    Nâng cấp tính năng công việc trên app (CV ở trên app đã hoàn thành/đã hủy cho ẩn đi giống như trên PC Thay đổi logic hiện thị công việc giống PC).

-    Bổ sung tìm kiếm lịch đi tuyến theo thời gian.

-    Thêm mới khách hàng phát sinh vào lịch đi tuyến có sẵn => có thông báo cho người phụ trách lịch (có người nhận lịch).

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

0/5 (0 lượt)