Muốn xem KPI tổng hợp thì làm sao?

KPI

276 lượt xem

19/06/2019

Để xem KPI giao cho nhân viên, anh/chị có thể vào phần KPI nhân viên:Sẽ hiển thị chỉ tiêu KPI được áp dụng cho nhân viên đó ( tính theo thời gian thời gian áp dụng của KPI)Ở bảng KPI sẽ hiển thị các chỉ tiêu ( hệ thống đo lường được) và tổng điểm chỉ tiêu KPI tổng hợp ( chỉ tiêu hệ thống không đo lường được)

Nếu muốn xem chi tiết cụ thể các chỉ tiêu tổng hợp, anh/chị vào phần KPI cá nhân


Sẽ hiển thị danh sách phiếu giao chỉ tiêu KPI mà anh/chị đang được áp dụng và có thể theo dõi chi tiết các chỉ tiêu tổng hợp ở đó.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan