Cách xem logs lịch sử chỉnh sửa thông tin khách hàng

Khách hàng

565 lượt xem

31/05/2019

Để xem logs lịch sử chỉnh sửa , thay đổi thông tin khách hàng, anh/chị có thể vào màn hình chi tiết khách hàng kiểm tra ở phần LOGS

Hệ thống sẽ lưu trữ lại lịch sử thay đổi, chỉnh sửa thông tin khách hàng như thay đổi tên khách hàng, thay đổi nhóm khách hàng,...có ghi nhận người dùng thao tác thay đổi và thời gian thay đổi để anh/chị có thể theo dõi.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan