Ai là người có quyền chỉnh sửa công việc, hoàn thành và đánh giá sao công việc

Quản lý dự án - Công việc

517 lượt xem

12/06/2018

1) Hoàn thành công việc


- Người giao việc

- Cấp trên của người nhận việc ( trong cùng một phòng ban hoặc khác phòng ban thì cấp cao nhất)

- Người có quyền xem tất cả công việc


2) Sửa công việc 

- Người giao việc

- Cấp trên của người nhận việc ( trong cùng một phòng ban hoặc khác phòng ban thì cấp cao nhất)


3) Đánh giá sao công việc

- Người liên quan trong công việc

- Người có quyền xem tất cả công việc ( kể cả không phải người liên quan trong công việc)0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan