Danh sách các Đơn vị - Phần mềm kết nối với Getfly CRM 4.0

Đối tác kết nối

35 lượt xem

2023-09-13 03:40:27

 

 

 

Chào Anh/ Chị.

Dưới đây là danh sách các Đơn vị - Phần mềm kết nối với Getfly CRM 4.0

 STT   Đơn vị SMS Brandname   Link tài liệu kết nối
 1  Haravan  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1940  
 2  CNVLoyalty  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1890
 3  Kiotviet  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1707
 4  Ladipage  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1788
 5  Chili  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1477
 6  GetRespone  https://wiki.getfly.vn/portal/post/2061
 7  GoogleForm  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1910
 8  Nhanh.vn  https://wiki.getfly.vn/portal/post/2058
 9  Zoom  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1927
 10  Webhook  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1685
 11  Facebooklead  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1948
 12  Fanpage https://wiki.getfly.vn/portal/post/1822
 13  Fchat  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1781
 14  Zalo OA  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1917
 15  ZNS  https://wiki.getfly.vn/portal/post/1945

 

Trong quá trình thao tác tích hợp và sử dụng, cần hỗ trợ trực tiếp anh/chị vui lòng  liên hệ hotline - 02462627662 (nhánh 1), tạo ticket ( https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702) để được hỗ trợ kiểm tra

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)