Tôi muốn tắt tự động gửi email chúc mừng sinh nhật khách hàng thì làm thế nào?

Marketing Automation

620 lượt xem

15/02/2019

Chào anh chị

Để tắt auotmation chúc mừng sinh nhật khách hàng tự động, anh chị click vào Marketing => Marketing automation


Tại màn hình giao diện auto, anh chị click vào ô Đã kích hoạt tại auto mà anh chị muốn dừng lại để ngừng kích hoạt nó


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan