Chức năng bảo mật thông tin khách hàng 4.0

Khách hàng

70 lượt xem

2017-12-29 17:05:25

 

 

 

- Bảo mật thông tin khách hàng chia thành 2 nhánh chức năng chính.

1. Chức năng khách hàng riêng tư

Với chức năng này thì khi thêm mới một khách hàng có 2 tùy chọn:

- Chỉ người phụ trách được xem, sửa khách hàng này

- Cho phép cấp trên của người phụ trách có thể xem sửa KH (giống logic hiện tại)

2. Chức năng bảo mật trường dữ liệu ( hay còn gọi là dữ liệu nhạy cảm khách hàng)

Chức năng này có 3 tùy chọn:

2.1. Ai có quyền xem dữ liệu nhạy cảm KH thì xem được. Người phụ trách KH nếu ko có quyền thì cũng ko thể xem

2.2. Mặc định người phụ trách và người có quyền thì có thể xem.

2.3 Chỉ người phụ trách xem được dữ liệu nhạy cảm. Tất cả người khác chỉ có thể vào khách hàng trao đổi, nhưng ko nhìn thấy dữ liệu nhạy cảm.

Chú ý : 

I, Các trường thông tin dữ liệu có thể đánh dấu là dữ liệu nhạy cảm

1) Trường điện thoại ( điện thoại khách hàng + điện thoại người liên hệ)

2) Trường email ( email khách hàng + email người liên hệ)

3) Điạ chỉ

4) Tổng số tương tác

5) Website

6) Ngày tạo

7) Quốc gia

8) Quận huyện

9) Tỉnh/thành phố

10) Giá trị

11) Mô tả

12) Ngày sinh ( ngày sinh khách hàng + ngày sinh liên hệ chính)

13) Các trường custom field

II. Đối với  lại bảo mật 2.3

Khi mở mục 2.3 thì hệ thống sẽ mặc định luôn các trường Số diện thoại, Email của khách hàng và liên hệ  là thông tin bảo mật, ngoài ra không có cài đặt trường khác

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)