Ai là người có thể xem được khách hàng và cách xóa người liên quan ra khỏi khách hàng trên Getfly 6.0

G-version

29 lượt xem

2024-06-12 11:15:44

Ai là người có thể xem được khách hàng và cách xóa người liên quan ra khỏi khách hàng trên Getfly 6.0 

I. Thêm người liên quan trong khách

Để xem được khách hàng thì bạn cần phải được các phân quyền tương ứng để xem.

Dưới đây là các người có thể xem được khách hàng và phân quyền tương ứng

 • Người phụ trách khách hàng: Ai là người phụ trách khách hàng sẽ xem được các khách hàng mà bạn ấy là người phụ trách
 • Cấp trên trong cùng phòng ban, hoặc cấp trên cao nhất của phòng ban trên: Mặc định sẽ xem được khách hàng của nhân viên cấp dưới
 • Nhân viên trong phòng ban trực thuộc: Khi được phân quyền xem khách hàng của phòng ban trực thuộc, bạn sẽ xem được khách hàng trong phòng ban của bạn hoặc phòng ban dưới trực thuộc

 • Người có quyền xem tất cả: Người có quyền xem tất cả sẽ xem được tất cả các khách trên hệ thống

 • Người liên quan trong khách hàng: Các khách hàng được thêm vào là người liên quan trong khách thì sẽ xem được khách hàng đó.

Để thêm người liên quan bạn thao tác: Bạn cần là người liên quan trong khách để thêm khách hàng

Cách 1: Thêm trực tiếp trong chi tiết khách hàng => Nhấn vào dấu + canh Người liên quan => Chọn người liên quan muốn thêm => Thêm mới để thêm người liên quan xem khách

Cách 2: Thêm ở màn hình Quản lý khách hàng: Bạn thao tác vào khách hàng (F2) => Chọn các khách cần thêm người liên quan => Click  “Người xem”  => Chọn người xem và nhấn cập nhật

Ngoài ra, tại màn hình này, bạn cũng có thể chọn lưa:

 1. Khôi phục thiết lập mặc định: Người liên quan trong khách sẽ về là người liên quan theo phân quyền
 2. Cho thêm vào danh sách người xem: Thêm người liên quan trong khách
 3. Chỉ cho phép những người này xem: Ngoài những người có quyền xem theo phân quyền thì chỉ có người bạn đang chọn có thể xem khách này.
 4. Loại bỏ khỏi danh sách người xem: Ngoài những người có quyền xem theo phân quyền thì sẽ loại bỏ những người bạn đã chọn ra khỏi danh sách người xem.
 • Ngoài những khách thêm người xem bằng thao tác tay, phân quyền thì khi bạn chuyển người phụ trách khách hàng sang người mới, thì tùy vào bạn chọn người phụ trách khách hàng cũ vẫn có thể là người liên quan trong khách hàng
 1. Khi chuyển người phụ trách khách hàng trong chi tiết khách: Mặc định bạn phụ trách cũ là người liên quan trong khách ( có thể xóa ra khỏi là người liên quan của khách đó)
 2. Chuyển người phụ trách khách hàng ở màn hình danh sách khách hàng => Hệ thống sẽ hỏi hỏi bạn muốn xóa người phụ trách cũ ra khỏi danh sách người xem không

II. Xóa người liên quan ra khỏi người xem.

Ngoài những người liên quan trong khách mặc định theo phân quyền thì bạn có thể xóa các người liên quan còn lại ra khỏi khách hàng

 • Bạn vào phần chi tiết khách => nhấn vào danh sách người liên quan => Nhấn xóa để xóa người liên quan

 • Để xóa người liên quan hàng loạt, bạn có thể thao tác ở màn hình quản lý khách hàng => Tích chọn các khách => Tích chọn người xem => Click vào các ô tương ứng như dưới để lại người xem khỏi khách hàng
 1. Khôi phục thiết lập mặc định: Người liên quan trong khách sẽ về là người liên quan theo phân quyền
 2. Chỉ cho phép những người này xem: Ngoài những người có quyền xem theo phân quyền thì chỉ có người bạn đang chọn có thể xem khách này.
 3. Loại bỏ khỏi danh sách người xem: Ngoài những người có quyền xem theo phân quyền thì sẽ loại bỏ những người bạn đã chọn ra khỏi danh sách người xem.

Trên đây là một vài cách thêm và xóa người liên quan ra khỏi danh sách người xem.

Chúc bạn thao tác thành công!

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)