Khách hàng đăng kí qua form sẽ đổ về đâu?

Tài chính - Kế toán

1009 lượt xem

2019-01-09 17:26:34

Hiện tại trên hệ thống Getfly, khi khách hàng đăng kí qua form sẽ được thêm mới ngoài màn hình Khách hàng (F2) và cả cơ hội trong chiến dịch liên quan (nếu có).


Tuy nhiên nếu khách hàng này đã có trên hệ thống thì sẽ không sinh ra khách hàng mới nữa mà chỉ tạo mới cơ hội trong chiến dịch thôi. 

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)