Hướng dẫn sửa, xóa cơ hội trên Getfly CRM

HDSD Getfly cơ bản

89 lượt xem

2023-10-13 10:06:09

 

 

      Mục tiêu: Để có thể thay đổi, cập nhật lại thông tin cơ hội trong chiến dịch hoặc xóa các cơ hội không cần thiết trong chiến dịch anh/chị thao tác như sau:

1. Chỉnh sửa cơ hội

   Để chỉnh sửa cơ hội anh/chị thao tác như sau:

a) Cách 1: Vào marketing F3 => chiến dịch=> Vào chiến dịch muốn chỉnh sửa cơ hội => click vào cơ hội cần sửa thông tin => chọn sửa => nhập các thông tin cần chỉnh sửa => cập nhật.

 

b) Cách 2: click vào biểu tượng  => thay đổi các thông tin cơ hội như người phụ trách, thay đổi trạng thái cơ hội,… => cập nhật.

 

 c) Cách 3: Vào marketing F3 => chọn cơ hội => click vào cơ hội muốn chỉnh sửa thông tin => chọn sửa => cập nhật.

 

   Lưu ý: Người quản lí chiến dịch và người phụ trách cơ hội được phân quyền truy cập, chỉnh sửa cơ hội sẽ chỉnh sửa được tất cả các thông tin cơ hội trong chiến dịch.

2. Xóa cơ hội

   - Với cơ hội đã có người phụ trách: chỉ người phụ trách cơ hội đó và được phân quyền xóa cơ hội mới có thể xóa được cơ hội cần xóa.

   - Với cơ hội chưa có người phụ trách: người có quyền xem cơ hội + xóa cơ hội có thể xóa được cơ hội không có người phụ trách.

    Để xóa cơ hội cơ hội trong chiến dịch anh chị thao tác như sau:

a) Cách 1: Vào chiến dịch chứa cơ hội muốn xóa => vào tab cơ hội của tôi => click vào cơ hội cần xóa => xóa.

 

b) Cách 2: Với người quản lí chiến dịch đồng thời cũng phụ trách cơ hội trong chiến dịch đó có thể xóa hàng loạt cơ hội trong chiến dịch anh/chị thao tác như sau:

Chọn biểu tượng  => click xóa cơ hội => cập nhật.

 

Lưu ý: Nếu không phải là người phụ trách cơ hội đó mà có quyền xem tất cả cơ hội và sửa cơ hội => cần chuyển cơ hội đó sang cho mình phụ trách => thao tác xóa.

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Khánh Linh

0/5 (0 lượt)