Thêm mới cơ hội trên app 3.0

Getfly 3.0

110 lượt xem

2018-09-06 09:40:33

 

B1: Vào mục Chiến dịch

 


B2: chọn 1 chiến dịch cần thêm cơ hội:

 

B3: Click vào dấu cộng để tạo cơ hội:

 B4: a. Đối với khách hàng có sẵn trễn hệ thống, gõ tên để tìm khách hàng ở dòng tên khách hàng, điền đầy đủ thông tin khác sau đó click Lưu để tạo cơ hội mới.

b. Đối với trường hợp khách hàng không có sẵn trong hệ thống, click vào dấu cộng để thêm mới khách hàng.
Điền đầy đủ thông tin khách hàng rồi ấn Lưu. 

Sau đó điền đẩy đủ các thông tin khác ở màn hình thêm mới cơ hội để lưu cơ hội mới

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)