Hướng dẫn thay đổi độ rộng các cột trong màn hình danh sách khách hàng F2 trên Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng

248 lượt xem

2021-12-15 11:26:35

 

 

 

Thay đổi độ rộng của cột trong màn hình khách hàng F2:
-    Trong định nghĩa dữ liệu cho phép lựa chọn độ rộng của cột dữ liệu hiển thị theo hệ số 1x, 2x, 3x, 4x, 5x (x do mình chọn theo mong muốn).
Thao tác: Click vào Cài đặt -> định nghĩa dữ liệu -> chọn tên trường dữ liệu cần điều chỉnh độ rộng -> chọn hệ số phù hợp

Ví dụ trường tên khách hàng sau khi điểu chỉnh lại độ rộng 
 

 

Lưu ý: Đối với trường dữ liệu Text input nếu nội dung trong trường dữ liệu dài thì độ dài của cột sẽ tương ứng vs nội dung, trường hợp này anh/chị có thể đổi sang dạng Text Area -> khi đó nội dung trong cột sẽ dưới dạng ..., click đúp vào để đọc đầy đủ thông tin 


Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

3/5 (115 lượt)