Tổng hợp về phân quyền trên getfly.

Chào anh/chị thân mến!

-Để có mục phân quyền bạn phải có tài khoản admin, khi vào được phân quyền bạn có thể phân quyền theo người dùng hoặc phân quyền theo nhóm người dùng.Bạn nên phân quyền theo nhóm người dùng.

-Khi bạn kích phân quyền theo nhóm người sẽ ra 1 bản thiết lập quyền,để setup quyền cho nhân viên trong nhóm người dùng đó.


Chú ý:quyền tất cả là quyền cao nhất, 

Ví dụ :quyền khách hàng nếu có quyền "tất cả" sẽ xem được tất cả những khách hàng trên hệ thống.Còn nếu chỉ có quyền truy cập,thêm,sửa,xóa thì chỉ được thêm khách hàng và sửa xóa những khách hàng mà mình phụ trách.

-Các quyền khác cũng tương tự. 

=>Sau khi phân quyền xong ko ấn "lưu" chỉ cần tích là hệ thống đã báo cập nhập thành công!

 Sau đây là một số bài viết liên quan đến phân quyền các bạn có thể tham khảo:

      Down load khách hàng:


5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan