Download Khách hàng


Để Download danh sách khách hàng xuống bạn phải được phân quyền" Download khách hàng"

Sau khi được phân quyền thì ở màn hình KH F2 bạn sẽ thấy hiển thị mũi tên trỏ xuống ở cạnh ô đánh số trang, bạn click vào hình mũi tên đó sẽ có hộp thoại hỏi "Bạn chắc chắn muốn download danh sách khách hàng? " >Bạn chọn Ok. Như vậy là bạn đã tải đc danh sách KH xuống rồi đó

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận