Làm cách nào để tải xuống danh sách khách hàng


Trươc hết bạn phải được phân quyền tải thì mới tải được danh sách, bên tay phải ở màn hình f2 có nút mũi tên chỉ xuống để tải danh sách. Mỗi lần tải bạn chỉ có thể tải được số lượng khách hàng có trên 1 trang, tối đa 1000 khách hàng.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận