Tôi muốn kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly 4.0

Marketing - SMS Brandname

124 lượt xem

2019-06-27 15:20:06

 

Để kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly, anh chị cần làm các bước sau:

1: Tạo yêu cầu ticket báo kết nối sms CMC: Hướng dẫn tạo ticket https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702

2: Gửi các thông tin sau để Getfly kết nối:

- Brandname 
- Tài khoản của CMC
- Mật khẩu CMC

3: Sau khi xử lý xong Getfly sẽ báo lại cho anh chị qua ticket.

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

3/5 (2 lượt)