Các thông tin cần thiết khi cấu hình VNET 4.0

Marketing - SMS Brandname

76 lượt xem

2019-01-31 14:45:39

Các thông tin cần cung cấp để cấu hình SMS VNET vào Getfly

1. Tên Brandname

2. Tài khoản của VNET

3. Mật khẩu của VNET

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)