Chi phí sử dụng SMS Brandname

Chính sách bán hàng

491 lượt xem

29/12/2017

1. Khách hàng đã có sẵn nhà cung cấp SMS Brandname

   1.1 NCC Đã có sẵn kết nối với GetFly

   1.2 NCC Chưa có kết nối tới GetFly (Khách hàng có thể Yêu cầu GetFly tạo kết nối tới nhà cung cấp HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ - trong trường hợp NCC cho phép GetFly kết nối)

2. Khách hàng chưa đăng ký Brandname

 

Cả 2 trường hợp khách hàng được lưa chọn 2 phương pháp GetFly phục vụ

1. Khách hàng KHÔNG MẤT BẤT CỨ KHOẢN PHÍ NÀO CHO GETFLY KHI (GetFly không tham gia trong toàn bộ quá trình)

    1.1 Đã có nhà cung cấp SMS Brandname

    1.2 Tự tích hợp SMS Brandname vào hệ thống GetFly (theo tài liệu của GetFly cung cấp)

    1.3 Tự làm việc đối soát thanh toán với nhà cung cấp của mình - GetFly không chịu trách nhiệm trong toàn bộ quá trình sử dụng SMS Brandname

2. Khách hàng mất 500.000 tiền chi phí setup cho GetFly  (GetFly là người hỗ trợ tích hợp kỹ thuật)

    2.1 Đã có nhà cung cấp SMS Brandname - Và nhà cung cấp cho phép GetFly Kết nối

    2.2 Khách hàng yêu cầu GetFly kết nối hộ, thiết lập các chế độ giới hạn (số SMS hàng tháng, tổng số SMS gửi đi)

3. Khách hàng dùng SMS Brandname theo nhà cung cấp GetFly chỉ định (GetFly là đầu mối duy nhất)

     3.1 Chi phí đăng ký Brandname 200.000k / tháng - 2.4tr / năm 

     3.2 Chi phí gửi tin nhắn 1.000d / tin nhắn

     3.3 Mua các gói tín nhắn 1tr / 3tr / 5tr / 10tr

     3.4 Khách hàng nhận hoá đơn trực tiếp từ nhà cung cấp của GetFly chỉ định

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan