Làm sao để setup auto cho nhóm khách hàng đừng quên

Marketing Automation

781 lượt xem

2018-12-08 17:17:16

Hiện tại trên hệ thống chưa thể setup automation đối với những khách hàng ở mối quan hệ đừng quên.

Một số phương thức theo dõi số lượng của những khách hàng ở mối quan hệ đừng quên: 

- Anh/chị có thể theo dõi nhanh ở màn hình danh sách khách hàng thời gian liên hệ lần cuối của khách hàng để biết được cụ thể thời gian đã bao lâu mình chưa tương tác với khách hàng đó- Hoặc anh chị có thể lọc được những khách hàng có thời gian liên hệ lần cuối là một con số cụ thể:

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)