Tại sao mình cập nhật phần quan hệ báo lỗi cập nhật không thành công ?

Khi anh/chị tạo mối quan hệ nhưng hệ thống thông báo là 

CẬP NHẬT KHÔNG THÀNH CÔNG, VUI LÒNG BẤM PHÍM Ctrl + F5 VÀ THỬ LẠIAnh/chị vui lòng kiểm tra lại xem đã tồn tạo mối quan hệ nào có trùng tên với mối quan hệ anh/chị đang thêm mới không?

LƯU Ý: anh/chị kiểm tra ở cả tab đang dùng và đã xoá để tìm mối quan hệ đó


 - Nếu mối quan hệ bị trùng trên với mối quan hệ đã có trên hệ thống thì anh/chị không thể tạo trùng được, anh/chị có thể đổi tên khác để có thể lưu lại

- Nếu mối quan hệ bị trùng trên với mối quan hệ đã xoá anh/chị có thể khôi phục lại mối quan hệ đã xoá đó.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan