Thêm mới SMS- Soạn SMS

Marketing - SMS Brandname

841 lượt xem

28/11/2018

SOẠN SMS MARKETING

 

Bước 1: Truy cập menu Marketing (F3)>> SMS Marketing  >> Tạo mới SMS

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms_1.png

Bước 2: Nhấp chuột vào Tạo mới trên màn hình SMS Marketing

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms_2.pngBước 3: Lựa chọn Brandname chọn

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms_3.pngBước 4: Lựa chọn người nhận SMS

Người nhận có thể chọn theo 3 phương án:

+ Theo bộ lọc tự tạo

+ Theo nhóm khách hàng

+ Theo chiến dịch kinh doanh

+ Tìm kiếm 1 vài khách hàng để gửi đi

* Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn nếu cần.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms4.png

Bước 5: Đặt tên cho chiến dịch SMS

(Phần đặt tên này giúp bạn theo dõi hiệu quả chiến dịch SMS một cách dễ dàng hơn sau khi thực hiện)


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms6.png

Bước 4: Chọn thời gian gửi: Có 2 lựa chọn Gửi ngay  hoặcGửi hẹn giờ


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms7.png


Bước 5: Nhập nội dung tin nhắn hoặc có thể chọn mẫu SMS

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms9.png

Hoặc chọn mẫu: 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms10.png


Nội dung tin nhắn sẽ hiển thị mẫu bạn chọn:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms11.png

Lưu ý: Với phần nội dung tin nhắn:

+ Độ dài tin nhắn tối đa là 3 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là 160 ký tự, 2 tin nhắn tiếp theolà 152 ký tự.

+ Có thể lựa chọn các mẫu tin nhắn trong kho tin nhắn mẫu mà bạn đã tạo.
+ Nên gửi thử cho chính mình để kiểm tra sự chính xác của nội dung tin nhắn trước khi gửi cho khách hàng.

+ Bạn có thể sử dụng các trường cá nhân hóa ở phần Chú thích để cá nhân hóa tin nhắn của bạn (Xem ở hình minh họa dưới).


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms12.png

Bước 6: Nhấp chuột vào " Gửi" , hệ thống hỏi lại 1 lần nữa:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms_14.png

Bạn nhấp chuột vào Đồng ý, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đi.

Trên màn hình SMS Marketing sẽ thống kê báo cáo cho bạn trạng thái gửi đi, thời gian,…https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/sms15.png


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan