Tôi muốn thêm quận, huyện thì làm thế nào?

Đào tạo mindset

283 lượt xem

28/11/2018

Cách để thêm quận, huyện trên hệ thống GetFly:

- Vào cài đặt chọn thông tin chung ( có quyền admin)

- Click vào phần quận, huyện

- Chọn tên quốc gia, Tỉnh/ thành phố, sau đó nhập tên Quận, huyện muốn thêm và ấn cập nhật.0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan