Tôi là admin tại sao tự nhiên tôi lại không xem được khách hàng nào?

Khách hàng

331 lượt xem

27/11/2018

Chào anh chị

Với những user là admin trên hệ thống thì sẽ có thể cài đặt quyền cho các user khác trên hệ thống.

Trong trường hợp tài khoản admin này vào màn hình Khách hàng F2 lại không có khách hàng nào và cũng không tìm thấy khách hàng nào thì anh chị cần check lại quyền xem khách hàng của tài khoản của mình, click vào Xem tất cả là được.Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan