Tôi có quyền xem tất cả công việc mà vào dự án chỉ hiển thị những công việc tôi là người liên quan

Quản lý dự án - Công việc

323 lượt xem

27/11/2018

Khi vào chi tiết dự án công việc, hệ thống mặc định hiển thị những công việc:

- Công việc tôi liên quan

- Trạng thái Mới cập nhật
Anh/chị muốn xem tất cả các công việc có thể lựa chọn điều kiện lọc như sau, Sẽ hiển thị ra tất các các công việc :0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan