Tại sao tôi không nhận được thông báo về công việc tôi được giao?

Quản lý dự án - Công việc

325 lượt xem

28/08/2018

Không nhận được công việc mà mình được giao là do phần cài đặt nhận notifi không tích chọn nhận thông báo từ công việc trên hệ thống.

Cách cài đặt :

- Vào cài đặt, chọn thông báo từ hệ thống, tích chọn các thông báo về công việc của bạn.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan