Gửi tin nhắn SMS cho các khách hàng sinh nhật tháng 8?

Marketing - SMS Brandname

460 lượt xem

01/08/2018

Để gửi được sms chúc mừng sinh nhật các khách hàng có sinh nhật trong tháng 8, trước hết mình cần lọc được những khách hàng có ngày sinh vào tháng 8


Vào tìm kiếm nâng cao => trường sinh nhật nhập /08/ 

=> ấn tạo bộ lọc Khách hàng sinh nhật tháng 8


Sau đó vào phần gửi sms => chọn gửi theo bộ lọc mới tạo


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan