Tôi muốn xem KPI của phòng ban nhất định thì tôi phải làm như thế nào ?

KPI

307 lượt xem

24/05/2018

             Để xem kpi theo phòng ban ta làm như sau : 


             Bước 1 : Ta chỉ chuột vào phần KPI trên trình duyệt.

             Bước 2 : Click chọn phòng ban.

             Bước 3 : Chọn phòng ban cần xem .

             Bước 4 : Chọn khoảng thời gian cần theo dõi.

             Bước 5 : Các thông tin về KPI của phòng ban đó trong khoảng thời gian đó sẽ được cập nhật ở bên dưới . Thực hiện thao tác lăn chuột để theo dõi đầy đủ các thống kê về phòng ban đó.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan