Hướng dẫn tích hợp tổng đài Abenla trên Getfly 6.0

G-version

39 lượt xem

2024-05-24 10:36:34

 


Để tích hợp tổng đài Abenla vào hệ thống Getfly CRM, Bạn vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

LƯU Ý:

  • Để tích hợp được hệ thống Getfly cần sử dụng module tổng đài
  • Tài khoản cấu hình phải là tài khoản admin
     

Nội dung kết nối với tổng đài Abenla, Bạn theo dõi tại bài viết https://wiki.getfly.vn/portal/post/2069 

1- Các thông tin bên tổng đài cung cấp

- Extension domain 

- Địa chỉ Websocket

- Auth User

- Auth Key

- Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi: http://apivoice.abenla.com/api/GetCallHistory 

- Đường dẫn Click To Call: http://apivoice.abenla.com/api/AutoCall

- Đường dẫn login

- Đường dẫn lấy token

2- Cấu hình trên Getfly

Sau khi đã có thông tin tích hợp, Bạn vào Cài đặt => Tích hợp => Tích hợp Tổng đài => Chọn tổng đài Abenla => Tích chọn Cấu hình => Điền các thông tin tương ứng => Lưu cấu hình 
 


3 - Gửi thông tin cho phía tổng đài để đẩy dữ liệu cuộc gọi về Getfly 

 Sau khi tích hợp xong, lấy các thông tin dưới đây gửi cho phía tổng đài để lấy thông tin popup cuộc gọi:

  • URL: {Domain}/api/callcenter/abenla_call
  • Secret: XXXXX

​​​​​​​Ví dụ:

+ Domain đang cần mở tích hợp với tổng đài Abenla: https://xxx.getflycrm.com => URL sẽ gửi cho bên Abenla sẽ là   https://xxx.getflycrm.com/api/callcenter/abenla_call

+ Secret: Liên hệ với Getfly để lấy Secret key

Hoặc các bạn có thể tự thao tác cài đặt trên trang tổng đài Abenla

Đăng nhập trang tổng đài Abenla => Chọn API => Điền các thông tin URL và Secret lấy ở phía trên

 

 

Sau khi điền thông tin tích hợp xong, bạn Lưu cấu hình, bật kết nối và phân quyền call center và phân chia số máy lẻ cho các user theo hướng dẫn sau: https://wiki.getfly.vn/portal/post/2260 
 

Cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn thao tác thành công!
 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)