Các cách ghi nhận doanh thu cho nhân viên trên Getfly CRM

FAQ

68 lượt xem

2023-11-14 10:31:03

 

Chào anh/chị

Để ghi nhận doanh thu cho nhân viên cơ bản sẽ có 2 cách như sau:

Cách 1: Doanh thu ghi nhận theo người thực hiện đơn hàng

Những trường hợp doanh thu ghi nhận theo đơn hàng bao gồm

Trường hợp 1: Lên đơn hàng từ màn hình F4 bán hàng

Anh/chị vào bán hàng F4 -> chọn Bán hàng -> Thêm mới đơn hàng


Trường hợp 2: Lên đơn hàng trong chi tiết khách hàng

Anh/chị vào chi tiết khách hàng -> Giao dịch -> Đơn hàng -> Thêm mới đơn hàng


Trường hợp 3: Upload đơn hàng từ màn hình F4

Anh/chị vào bán hàng F4 -> chọn Bán hàng -> Tải lên danh sách

Trong file upload anh chị điền tài khoản bạn nhân viên thực hiện đơn hàng


Cách 2: Doanh thu ghi nhận theo người được phân chia doanh thu

Phân chia doanh thu đơn hàng cho các bạn nhân viên thường áp dụng cho các đơn vị muốn phân chia doanh thu 1 đơn hàng cho nhiều bạn nhân viên khi các bạn cùng hỗ trợ đơn hàng đó.

Để có thể phân chia doanh thu cho các bạn nhân viên trước tiên anh chị phải được cấp quyền “ Phân chia doanh thu”

Bước 1: Hướng dẫn cách phân chia doanh thu trên Getfly

Tài màn hình quản lý bán hàng F4, anh/chị muốn phân chia doanh thu cho đơn hàng nào anh/chị click vào chi tiết đơn hàng đó

Lưu ý: Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ phân chia doanh thu hàng loạt đơn hàng 

Trong màn hình chi tiết đơn hàng, anh/chị chọn mục Phân chia doanh thu


Tại màn hình phân chia doanh thu, anh/chị chọn các nhân viên sẽ được chia doanh thu trong đơn hàng đó

Anh/chị có thể lựa chọn chia doanh thu theo phần trăm (%) hoặc điền cụ thể số tiền phân chia

Bước 2: Theo dõi báo cáo các doanh thu được chia

Sau khi thao tác chia doanh thu, anh/chị sẽ theo dõi tại màn hình KPI (F7)

Trường hợp anh/chị là tài khoản nhân viên và được phân quyền xem KPI nhân viên

Anh/chị vào KPI -> Nhân viên -> Tab Thống kê công việc -> Kéo xuống thông tin Đơn hàng bán -> Theo dõi doanh thu mình được chia của các đơn hàng tại đây

Trường hợp anh/chị là tài khoản quản lý và được phân quyền xem KPI phòng ban của mình

Anh/chị vào KPI -> Phòng ban -> Tab Thống kê tổng hợp -> Kéo xuống thông tin Đơn hàng bán -> Theo dõi doanh thu phòng ban mình được chia của các đơn hàng tại đây

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)