Các lỗi thường gặp phải khi sử dụng ZNS Getfly

FAQ

493 lượt xem

2023-09-28 04:17:36

 

 

Chào anh/chị,

Để tiến hành thực hiện chiến dịch gửi tin nhắn đến với khách hàng thì nội dung tin nhắn Zalo ZNS là phần vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, vẫn xảy ra trường hợp tin nhắn không hợp lệ. Bài viết nhằm chia sẻ một số lý do đề từ đó giúp doanh nghiệp dễ dàng khắc phục. Mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

MÔ TẢ LỖI THÔNG TIN LỖI
Success Gửi thành công
Unknown error Xảy ra lỗi không xác định, vui lòng thử lại sau
Appllication invalid Ứng dụng gửi ZNS không hợp lệ
Application not existed Ứng dụng gửi ZNS không tồn tại
Application not activated Ứng dụng chưa được kích hoạt
App secret key invalid Secret key của ứng dụng không hợp lệ
Application not link to any OA Ứng dụng gửi ZNS chưa đươc liên kết với OA nào
Method unsupported Phương thức không được hỗ trợ
Message ID invalid ID thông báo không hợp lệ
Phone number invalid Số điện thoại không hợp lệ
Template ID invalid ID mẫu ZNS không hợp lệ
Zalo version unsupported Phiên bản Zalo app không được hỗ trợ. Người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất
Template data empty Mẫu ZNS không có dữ liệu
Template data invalid Nội dung mẫu ZNS không hợp lệ
QR code cannot be generated Không thể tạo QR code, vui lòng kiểm tra lại
Button invalid Button không hợp lệ
User is inactive, or reject the message, or using an outdated Zalo version, or other internal errors Người dùng không nhận được ZNS vì các lý do: Trạng thái tài khoản, Tùy chọn nhận ZNS, Sử dụng Zalo phiên bản cũ, hoặc các lỗi nội bộ khác
Out of quota Tài khoản ZNS không đủ số dư
Text invalid Nội dung không hợp lệ
OA or App does not have permission to access this template OA hoặc ứng dụng gửi ZNS chưa được cấp quyền sử dụng mẫu ZNS này
Zalo account not existed Tài khoản Zalo không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hoá
Account can not receive message Tài khoản không thể nhận ZNS
OA does not have permission to use this feature OA chưa được cấp quyền sử dụng tính năng này
Body data empty Mẫu ZNS không có nội dung
Body format invalid Body request không đúng định dạng JSON
RSA message decoded failed Giải mã nội dung thông báo RSA thất bại
Access token invalid Mã truy cập không hợp lệ
Official Account ID invalid ID Official Account không hợp lệ
Out of quota (development mode) Ví (development mode) không đủ số dư
Test template messages can only be sent to admin Template test chỉ có thể được gửi cho quản trị viên
Encoding key not existed Mã encoding key không tồn tại
RSA key cannot be generated Không thể tạo RSA key, vui lòng thử lại sau
Maximum character limit exceeded Nội dung mẫu ZNS vượt quá giới hạn kí tự
ZNS template not approved Mẫu ZNS chưa được phê duyệt
Parameter invalid Tham số không hợp lệ
This template cannot be sent at night (10PM-6AM) Mẫu ZNS này không được phép gửi vào ban đêm (từ 22h-6h)
User has not responded to opt-in inquiry Người dùng chưa phản hồi gợi ý nhận ZNS từ OA
No permission to send ZNS (not verified, in free subscription plan) OA chưa có quyền gửi ZNS (chưa được xác thực, đang sử dụng gói miễn phí)
ZCA association required Cần kết nối với ZCA để sử dụng tính năng này
ZCA charge failure Thanh toán ZCA thất bại (ví không đủ số dư, ...)
App does not have permission to access this feature Ứng dụng gửi ZNS chưa có quyền sử dụng tính năng này
User refused to receive this type of ZNS Người dùng từ chối nhận loại ZNS này
No permission to send follow-up to this user OA chưa được cấp quyền gửi ZNS hậu mãi cho người dùng này
User refused to receive ZNS Người dùng từ chối nhận ZNS từ Official Account
RSA key not exist RSA key không tồn tại, vui lòng gọi API tạo RSA key
RSA key already existed RSA key đã tồn tại, vui lòng gọi API lấy RSA key
ZNS daily quota exceeded OA đã vượt giới hạn gửi ZNS trong ngày
OA does not have permission to send this type of ZNS OA không được phép gửi loại nội dung ZNS này
Template disabled due to low quality Mẫu ZNS này đã bị vô hiệu hoá do chất lượng gửi thấp
Tempalate daily quota exceeded Mẫu ZNS đã vượt giới hạn gửi trong ngày
OA exceeded the limit of sending ZNS follow-ups to this user for the month. OA đã vượt giới hạn gửi tin ZNS hậu mãi cho người dùng này trong tháng.
ZNS journey token missing Không tìm thấy ZNS journey token
ZNS journey token invalid ZNS journey token không hợp lệ
ZNS journey token expired ZNS journey token đã hết hạn
Not an E2EE template Không phải mẫu ZNS E2EE
Get E2EE key failed Lấy E2EE key thất bại
Template is miss a data holder* Mẫu thiếu dữ liệu

 

Khi ZNS hiện trạng thái thất bại, anh/chị click chuột vào biểu tượng  để kiểm tra nguyên nhân thất bại

* Đối với lý do thất bại: Template is miss a data holder (Mẫu thiếu dữ liệu), anh/chị chọn biểu tượng  trong nội dung mẫu gửi để kiểm tra thông tin thiếu dữ liệu:

* Đối với lý do thất bại: Template data empty ( Mẫu ZNS không có dữ liệu) : Anh/ chị check lại các biến xem có hiển thị đúng không hay tên biến đang bị sai. ( Sản phẩm, tên khách hàng, ...)

Nếu cần hỗ trợ trực tiếp từ Getfly, anh/chị có thể tạo phiếu yêu cầu theo bài hướng dẫn sau: https://wiki.getfly.vn/portal/post/1702 

Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian đọc bài viết này!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Tags
Thông tin tác giả

Đinh Thị Ngân Hà

5/5 (1 lượt)