Cách tạo auto gửi ZNS cho khách hàng trên giao diện Getfly 4.0

Hướng dẫn sử dụng

588 lượt xem

2022-08-31 04:16:03

 

 

Chào anh/chị

Để tạo automation tự động gửi ZNS cho khách hàng mới, khách hàng mua hàng, khách hàng lần đầu vào chiến dịch, ...anh/chị thiết lập như sau:

- Vào Marketing Automation => Thêm mới

- Điều kiện: Chọn hành động phù hợp với yêu cầu để gửi ZNS như: KH lần đầu vào CRM, Tạo mới đơn hàng, ...

- Hệ quả: Gửi ZNS => Chọn Gửi bằng Zalo OA => Chọn mẫu tương ứng

 Để chọn các giá trị tương ứng với tên biến, anh/chị có thể điền mặc định hoặc chọn các biến liên quan đến khách hàng, đơn hàng ở phần danh sách biến như hình bên dưới.

Lưu ý: Anh/chị có thể tích chọn và thiết lập thêm với các ZNS gửi thất bại sẽ tự động gửi SMS

 

Hoàn tất anh/chị sẽ có 1 kịch bản hoàn chỉnh. Lưu tên và chọn Kích hoạt để bắt đầu auto

Lưu ý: 

  • Khách hàng sẽ đăng ký mẫu template ZNS qua các đối tác của Zalo bao gồm: Vihat, Gobysend, Vinacis, South Telecom, ATP Software
  • Hiện tại Zalo OA sẽ chặn tin nhắn gửi đi trong khoảng thời gian 10h tối hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Nêu khi tạo automation, anh/chị có thể thêm điều kiện chờ gửi tin nhắn để các tin nhắn tự động trong khoảng thời gian Zalo OA không cho gửi tin nhắn không bị lỗi

​​​​​​​

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị thao tác thành công.

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Kiều Chinh

0/5 (0 lượt)