Không xem được công việc của nhân viên cấp dưới

Quản lý dự án - Công việc

426 lượt xem

15/01/2018

Để xem được công việc của người khác sẽ có 2 trường hợp:

1: Được thêm vào người liên quan trong công việc


2: Được phân quyền xem toàn bộ công việc.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan