[Getfly 4.0] Các trường bắt buộc điền khi upload đơn hàng

Hướng dẫn sử dụng

114 lượt xem

2022-10-28 11:47:05

 

Chào anh/chị
Với trường hợp anh chị có danh sách đơn hàng mua muốn upload theo dạng excel, Getlfy vẫn hỗ trợ anh chị upload theo file, tuy nhiên sẽ có 1 vài lưu ý trong quá trình upload.
Bước 1:  Vào Bán hàng F4=> Bán hàng  => tải lên danh sách 

Bước 2: Chọn mẫu upload Getfly, điền thông tin vào file excel.

Bước 3: Tải file lên hệ thống

Lưu ý:
- Không xóa cột hay thay đổi các thứ tự cột trong file mẫu upload
- Các trường thông tin cơ bản bắt buộc phải điền: ngày đặt hàng, mã đơn hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, người thực hiện, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền
- Trường hợp 1 đơn có 1 sản phẩm: Điền đơn hàng trên 1 dòng.
- Trường hợp 1 đơn có nhiều sản phẩm:
+ Cột mã đơn hàng, ngày mua hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, doanh thu, doanh số: Chỉ ghi 1 dòng và ở dòng đầu tiên của đơn.
+ Cột mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá bán, thành tiền: Ghi mỗi 1 sản phẩm là 1 dòng và cùng cột với nhau.
Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)