Hướng dẫn kết nối vận chuyển Lalamove trên Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp

823 lượt xem

2022-05-06 11:41:06

 

Chào anh/chị,

Để tích hợp Getfly với vận chuyển Lalamove, anh/ chị có thể tham khảo thao tác như sau:

Bước 1: Lấy API

  1. Tạo tài khoản trên Lalamove
  2. Truy cập https://partnerportal.lalamove.com/ và Đăng nhập tài khoản lalamove
  3. Chọn Developers => API Keys

Tại đây sẽ lấy được Api key và api secret, sử dụng để tích hợp vào CRM

 

  1. Chọn Developer => Webhooks

Phần Webhook URL có cấu trúc: https://{{domain}}/webhook/lalamove/update_order?key={{Getfly Api key}} 

  • Domain là domain CRM
  • Cách lấy Getfly Api key ở ảnh bên dưới: 

 

Webhook Version : chọn Version 3.

Chúc anh/ chị thao tác thành công!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)