Phân loại khách hàng khi đăng ký qua 1 Optin form về nhiều chiến dịch khác nhau

Hướng dẫn sử dụng

29 lượt xem

03/11/2021

Hỏi: Có 1 optin form, trong đó KH chọn khu vực, làm sao để Kh đăng ký khu vực nào vào đúng chiến dịch tương ứng

Đáp: 

Sử dụng 1 chiến dịch tổng để hứng cơ hội từ form, dùng automation phân loại các cơ hội của chiến dịch tổng theo nội dung cơ hội.


Cách thực hiện

B1: Tạo 1 trường định nghĩa dữ liệu khách hàng để dạng Seleclist, ví dụ: trường Khu vực: Miền Bắc và Miền Nam.

Khi tạo Optin form anh/chị nhớ chọn trường này
B2: Anh/chị Tạo 1 chiến dịch Tổng và 2 chiến dịch có tên Miền Bắc và Miền Nam


Khi thiết lập Optin form, anh chị chọn cơ hội đổ về chiến dịch Tổng
B3: Thiết lập automation với Điều kiện : Khi khách hàng được đưa vào chiến dịch -> Hệ quả " Thêm mới cơ hội vào chiến dịch"
Click đúp chuột vào Điều kiện và hệ quả để cài đặt
Với điều Kiện; Khi khách được đưa vào chiến dịch


Với hệ quả: Thêm mới cơ hội vào chiến dịch 
Anh/chị setup 1 automation nữa, tương tự với nội dung là khách Miền Nam

Khi khách hàng đăng kí vào form được đặt lên web của mình, nếu khách hàng điền ô khu vực là Miền Bắc sẽ đổ vào chiến dịch Miền Bắc.Còn nếu khách hàng chọn Miền Nam thì sẽ đổ vào chiến dịch Miền Nam.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan