Cách điều chỉnh căn lề trong Template hợp đồng/ Báo giá trên giao diện 4.0

Hướng dẫn sử dụng

262 lượt xem

2021-09-25 09:58:47

 

 

 

Anh chị thao tác cài đặt -> Crm -> template bản in hợp đồng bán ->  chọn bản in anh chị cần điều chỉnh -> click biểu tượng <> để hiển thị đoạn code


Sau đó bổ sung đoạn code sau để điều chỉnh lề trái/phải/trên/dưới (bổ sung ngay đầu trang)

https://phienbanmoi.getflycrm.com/preview/upload?m=file&f=Code-can-le.docx&obj=29D527FD
Sau khi bổ sung xong anh/chị click lại biểu tượng <> và click cập nhật 
Muốn điều chỉnh tỷ lệ khác, anh chị điền kích thước cần chỉnh tương ứng với các giá trị: Left - trái, Right- phải, Top - trên , Bottom -> dưới 
VD: Left:1cm -> left:3cm 

(NOTE: Có thể sử dụng luôn dòng code này để đánh số trang trong Template báo giá)

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

5/5 (2 lượt)