Hướng dẫn tích hợp tổng đài Tel4VN trên giao diện 4.0

Tổng đài - Call Center

179 lượt xem

2021-07-20 11:26:05

 

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP TỔNG ĐÀI TEL4VN

LƯU Ý:

  • Để tích hợp được hệ thống Getfly cần sử dụng module tổng đài
  • Tài khoản cấu hình phải là tài khoản admin

1- Tích hợp theo hướng nghe gọi trực tiếp trên trình duyệt:

- Vào trang quản lý tổng đài của Tel4VN -> click Home -> Account Settings -> lấy thông tin API key

- Trên Getfly -> Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp tổng đài -> chọn tổng đài Tel4VN

Còn các thông tin sau thì lấy từ bên tổng đài gửi ở mail và điền vào thông tin tương ứng trên cấu hình

- Extension domain

- Địa chỉ Websocket

- Đường dẫn lấy token = URL API + /v1/auth/token

- Đường dẫn lấy lịch sử = URL API + /v1/cdr

2- Tích hợp nghe gọi trên app hoặc thiết bị bàn IP Phone

 

  •  Lặp lại các bước như tích hợp theo hướng nghe gọi trực tiếp.
  •  Bổ sung cấu hình phần webhook trên trang tổng đài Tel4VN để hiển thị thông báo cuộc gọi đến trên Getfly

- Đăng nhập vào trang quản lý của tổng đài Tel4vn -> chọn Advanced -> Webhook

- Chọn sửa webhook

 

- Thêm cấu hình URL & TOKEN

- Tích vào ô enable Event Ringing

- Cấu hình URL nhận webhook có dạng: https://domain/api/callcenter/inbound

Ví dụ: kh sử dụng domain: https://ycdi.getflycrm.com thì URL cấu hình webhook có dạng: https://ycdi.getflycrm.com/api/callcenter/inbound

- Cấu hình API Key có dạng: Bearer TOKEN

(Thông tin TOKEN  bên Getfly sẽ cung cấp cho khách hàng)

  => Thông tin cấu hình sẽ lấy được có dạng:Bearer EI4T06yeW1

 Chú ý: Sau khi cấu hình xong thì ấn cập nhật lại các thông tin vừa cấu hình trên tổng đài

 

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)