chuyển nhóm khách hàng vào chiến dịch

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

433 lượt xem

10/01/2018

Bạn muốn chuyển 1 nhóm khách hàng vào 1 chiến dịch , trước tiên bạn tích chọn nhóm mà bạn cần chuyển vào chiến dịch, rồi bạn ấy tích tất cả " sau đó bận ấn thao tác , rồi chọn "tạo cơ hội


sau đó bận ấn thao tác , rồi chọn "tạo cơ hội" sau đó bạn cần lựa chọn chiến dịch để đổ nhóm khách hàng đó vào chiến dịch bạn muốn đổ , ai là người phụ trách chiến dịch đó thì bạn điền vào, sau đó bạn cập nhập là xong, nhóm khách hàng đã dc đẩy vào chiến dịch bạn vào chiến dịch đó để kiểm tra.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan