NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI VFONE VÀ GETFLY

Tổng đài - Call Center

346 lượt xem

12/02/2020

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI VFONE VÀ GETFLY

Khi kết nối tổng đài VFone và Getfly, khách hàng chỉ lựa chọn thực hiện cuộc gọi 1 trong 2 hướng sau: 1,click to call trực tiếp từ giao diện Getfly hoặc 2, Gọi qua app Zoiper. Tích hợp đồng bộ và lưu trữ lịch sử cuộc gọi, gắn thông tin cuộc gọi với thông tin khách hàng.

Cụ thể:

1.       Thực hiện cuộc gọi

-        Gọi đi: Chỉ chọn 1 trong 2 hướng

+ Hướng 1: Người dùng click trực tiếp vào số điện thoại đã được lưu trên Getfly, nhấn gọi ngay để thực hiện cuộc gọi (Lưu ý: Nếu muốn gọi trực tiếp ổn định chỉ nên mở 1 - 2 tab, nếu không sẽ sẽ dễ bị lỗi)

+ Hướng 2: Người dùng click trực tiếp vào số điện thoại đã được lưu trên Getfly, có cửa số popup của phần mềm Zoiper xuất hiện bên dưới, ấn Gọi để thực hiện cuộc gọi hoặc ấn số trực tiếp trên phần mềm Zoiper. Việc thực hiện cuộc gọi này phụ thuộc quyền của người thao tác trên Getfly, và số máy nhánh đã được cài đặt. Khi nhấn gọi ngay, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

-        Nhận cuộc gọi:

+ Hướng 1: Khi có cuộc gọi tới, tổng đài Vfone  đẩy API sang Getfly hiện thị Popup cuộc gọi tới trên giao diện Getfly, ấn nút Nghe để tiếp nhận cuộc gọi.

+ Hướng 2: Khi có cuộc gọi tới, phần mềm Zoiper sẽ xuất hiện popup, những tài khoản với máy nhánh tương ứng được nhận cuộc gọi sẽ hiện popup để nhận cuộc gọi. Khi cuộc gọi được kết nối, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

Lưu ý: Để đảm bảo việc đường truyền nghe gọi không bị gián đoạn thì:

-         Nhân viên phải được phân máy lẻ và phân quyền

-         Có thiết bị nghe chuyên dụng và tương thích với máy tính

-         Internet ổn định

      Nếu muốn gọi trực tiếp ổn định chỉ nên mở 1 - 2 tab, nếu không sẽ sẽ dễ bị lỗi


2. Lưu trữ lịch sử cuộc gọi.

-  Thời gian lưu cuộc gọi: Phía bên tổng đài Vfone sẽ đẩy logs các cuộc gọi về ngay sau khi kết thúc cuộc gọi

- Cuộc gọi được ghi vào tài khoản, khách hàng tương ứng trên Getfly. Nếu số điện thoại tương ứng với nhiều khách hàng trên Getfly thì cuộc gọi được ưu tiên lưu tại khách hàng tạo trước. Nếu số điện thoại chưa có thông tin trên Getfly thì được lưu thành “Số máy lạ”

- Cuộc gọi được lấy và định danh dựa vào ID cuộc gọi. Trạng thái cuộc gọi được lấy theo trạng thái của cuộc gọi trên hệ thống tổng đài:

+ Cuôc gọi đi lỡ: thao tác gọi đi khách hàng không nhắc máy,  hoặc nhân viên chưa chờ hết chuông chờ đã gác máy

+ Cuộc gọi đi thành công: thao tác gọi đi khách hàng nghe máy (hệ thống bắt đầu tính dây đàm thoại)

+ Cuộc gọi đến lỡ: khách hàng gọi đến nghe hết lời chào không có nhân viên nào nghe máy, hoặc khách hàng chưa nghe hết chuông chờ đã gác máy (Việc nghi nhận log cuộc gọi lỡ cho máy nhánh nào tuỳ thuộc vào kịch bản tổng đài)

+ Cuộc gọi đến thành công: khách hàng gọi đến và nhân viên nghe máy ( hệ thống bắt đầu tính giây đàm thoại)

 

3. Ghi âm cuộc gọi:

Mọi cuộc gọi thành công đều được ghi âm. Thời hạn, dung lượng ghi âm có thể tuỳ thuộc gói cước sử dụng. Việc ghi âm này được thực hiện và lưu trữ bởi tổng đài VFone. Trên giao diện Getfly, các phần thể hiện ghi âm đều là dẫn link tới file ghi âm trên hệ thống tổng đài.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan