NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI PA VÀ GETFLY

Tổng đài - Call Center

198 lượt xem

2020-02-03 18:02:22

 

NỘI DUNG KẾT NỐI TỔNG ĐÀI PA VÀ GETFLY

 

Khi kết nối tổng đài PA và Getfly có thể gọi gián tiếp qua app cài trên máy tính, điện thoại di động hoặc điện thoại bàn IP Phone; đồng bộ và lưu trữ lịch sử cuộc gọi, gắn thông tin cuộc gọi với thông tin khách hàng.

Cụ thể:

1.       Thực hiện cuộc gọi gián tiếp qua app hoặc điện thoại bàn IP Phone

-        Gọi đi: người dùng click trực tiếp vào số điện thoại đã được lưu trên Getfly, cuộc gọi sẽ được đẩy qua app (ứng dụng zoiper ,Gs Wave)  hoặc điện thoại bàn IP Phone.

Khi gọi qua app, cuộc gọi sẽ được truyền qua ứng dụng và sẽ click gọi trên app để bắt đầu kết nối với khách hàng.
Khi gọi qua điện thoại bàn IP Phone, cuộc gọi sẽ đổ chuông trên thiết bị bàn và sẽ nhấc máy để bắt đầu kết nối cuộc gọi với khách hàng.

Việc thực hiện cuộc gọi này phụ thuộc quyền của người thao tác trên Getfly, và số máy nhánh đã được cài đặt trên tài khoản Getfly với số máy lẻ cài trên app (điện thoại bàn IP Phone) phải cùng một số. Khi nhấn gọi, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

-        Nhận cuộc gọi: khi có cuộc gọi tới, tổng đài PA đẩy API sang Getfly hiện thị Popup cuộc gọi tới trên giao diện Getly, những tài khoản với máy nhánh tương ứng được nhận cuộc gọi sẽ hiện popup thông báo cuộc gọi trên giao diện Getfly. Để nhận cuộc gọi sẽ click nghe trên app hoặc nhấc máy điện thoại bàn IP Phone.  Khi cuộc gọi được kết nối, thông tin cuộc gọi, đường truyền được chuyển sang sever tổng đài.

Lưu ý: Để đảm bảo việc đường truyền nghe gọi không bị gián đoạn thì:

-         Nhân viên phải được phân máy lẻ và phân quyền

-         Đã cài app hoặc điện thoại bàn IP Phone cùng 1 máy lẻ đã được phân trên Getfly

-         Internet ổn định

 

2. Lưu trữ lịch sử cuộc gọi.

-  Thời gian lưu cuộc gọi: sau khi kết thúc cuộc gọi, bên tổng đài PA sẽ trả về logs cuộc gọi đó trên hệ thống Getfly.

- Cuộc gọi được ghi vào tài khoản, khách hàng tương ứng trên Getfly. Nếu số điện thoại tương ứng với nhiều khách hàng trên Getfly thì cuộc gọi được ưu tiên lưu tại khách hàng tạo trước. Nếu số điện thoại chưa có thông tin trên Getfly thì được lưu thành “Số máy lạ”

- Cuộc gọi được lấy và định danh dựa vào ID cuộc gọi. Trạng thái cuộc gọi được lấy theo trạng thái của cuộc gọi trên hệ thống tổng đài:

+ Cuôc gọi đi lỡ: thao tác gọi đi khách hàng không nhắc máy,  hoặc nhân viên chưa chờ hết chuông chờ đã gác máy

+ Cuộc gọi đi  thành công: thao tác gọi đi khách hàng nghe máy (hệ thống bắt đầu tính dây đàm thoại)

+ Cuộc gọi đến lỡ: khách hàng gọi đến nghe hết lời chào không có nhân viên nào nghe máy, hoặc khách hàng chưa nghe hết chuông chờ đã gác máy (Việc nghi  nhận log cuộc gọi lỡ cho máy nhánh nào tuỳ thuộc vào kịch bản tổng đài)

+ Cuộc gọi đến thành công: khách hàng gọi đến và nhân viên nghe máy ( hệ thống bắt đầu tính giây đàm thoại)

 

3. Ghi âm cuộc gọi:

Mọi cuộc gọi thành công đều được ghi âm. Thời hạn, dung lượng ghi âm có thể tuỳ thuộc gói cước sử dụng với bên tổng đài. Việc ghi âm này được thực hiện và lưu trữ bởi tổng đài PA. Trên giao diện Getfly, các phần thể hiện ghi âm đều là dẫn link tới file ghi âm trên hệ thống tổng đài.

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)