Chị thấy module Chăm sóc khách hàng ở trên phần mềm do bên em thông báo cập nhật thì sử dụng như thế nào?

Đào tạo mindset

330 lượt xem

08/01/2018

Module CSKH dùng cho các đơn vị đã đăng ký sử dụng Call center và phản hồi. 

- Call center:  Sử sụng tính năng này anh chị có thể gọi điện để tư vấn, chăm sóc khách hàng. Tính năng này có thể đo lường được cuộc gọi, tính số cuộc gọi đến và đi của những thành viên sử dụng. Theo dõi ghi âm lại các cuộc gọi để nắm bắt được chất lượng các cuộc gọi từ đó nắm được kỹ năng, năng lực của nhân viên để có kế hoạch đào tạo thêm.

- Ghi nhận phản hồi từ khách hàng.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan