Mình muốn khóa chức năng sửa đơn giá sản phẩm trong phần lên đơn hàng và báo giá thì làm thế nào?

Chính sách bán hàng

233 lượt xem

24/09/2019


- Hiện tại trên hệ thống đã hỗ trợ cài đặt không cho phép chỉnh sửa đơn giá khi lên đơn hàng bán bằng cách anh/chị có thể setup các Chính sách giá trên hệ thống. 

Để thiết lập các chính sách giá, bạn cần truy cập vào phần chính sách bán hàng như hình minh họa:Để thiết lập chính sách giá,

Bước 1: Bạn nhấp chuột và " Thêm mới" trên màn hình.

Bước 2: Điền các thông tin về chính sách giá mà bạn muốn thiết lập.-          Đặt tên chính sách giá

-          Lựa chọn nhóm khách hàng để áp dụng chính sách

-          Lựa chọn thời gian áp dụng

-          Lựa chọn sản phẩm áp dụng chính sách giá

-          Cài đặt chính sách giá cho từng sản phẩm đã chọn


 Có thể bớt sản phẩm đã chọn bằng việc nhấp chuột vào dấu " x"  ở cuối mỗi sản phẩm hoặc thêm sản phẩm bằng cách nhấp vào nút " Thêm mới sản phẩm

Bước 3: Sau khi cài đặt chính sách giá xong, bạn nhấp vào " Cập nhật"  ở cuối màn hình.

Bước 4: Bạn nhấp chuột vào nút Click để áp dụng trên màn hình Chính sách giá.Và quy trình thiết lập chính sách giá đã hoàn thành.


- Còn đối với Phần báo giá do báo giá sẽ cần linh động giá gửi trước cho khách hàng nên hiện chưa cài đặt được phần chặn không cho thay đổi đơn giá ở báo giá.


CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan