Muốn phân quyền cho kế toán có thể lên đơn hàng thì làm thế nào?

Bán hàng

257 lượt xem

13/08/2019

Để phân quyền cho kế toán có thể lên đơn hàng, anh/chị vào phần phân quyền bổ sung thêm quyền ĐƠN HÀNG BÁN cho bộ phận kế toán


- TRUY CẬP: tài khoản có quyền truy cập sẽ xem được đơn hàng tài khoản đó là người thực hiện

- THÊM: tài khoản có quyền thêm mới đơn hàng

- SỬA: tài khoản có quyền sửa đơn hàng

- XÓA: tài khoản có quyền hủy đơn hàng

- DUYỆT: tài khoản có quyền duyệt đơn hàng ( và xem đơn hàng của phòng ban của mình trực thuộc)

- THANH TOÁN: tài khoản có quyền thanh toán đơn hàng

- XEM TẤT CẢ: tài khoản có quyền xem tất cả đơn hàng ( nếu có thêm quyền sửa/xóa thì có thể sửa xóa được tất cả các đơn hàng trên hệ thống)

Sau khi phân quyển xong, anh/chị F5 lại tài khoản kiểm tra xem đã hiển thị mục Bán hàng hay chưa:LƯU Ý: khi phân quyền anh/chị chỉ cần tích chọn quyền tương ứng thì hệ thống sẽ tự động lưu lại (không cần ấn nút LƯU)


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan