Mình muốn phân quyền để lọc đơn hàng thì làm như thế nào?

Bán hàng

308 lượt xem

23/07/2019

Anh/chị cần có quyền xem đơn hàng là có thể lọc, tìm kiếm được các đơn hàng theo các điều kiện khác nhau


Để lọc đơn hàng, anh/chị truy cập vào màn hình BÁN HÀNG (F4) -> chọn BÁN HÀNG, sẽ hiển thị danh sách đơn hàng mà anh/chị có quyền được xem


Nếu muốn tìm kiếm đơn hàng theo các điều kiện khác nhau, anh/chị click vào mục LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN LỌC để có thể thao tác tìm kiếm:- Các trường dữ liệu tìm kiếm bên trên là các trường có sẵn trên hệ thống (mã đơn hàng, người thực hiện, nguồn đơn hàng,...)

- Các trường dữ liệu ở TÌM KIẾM NÂNG CAO là các trường dữ liệu mà anh/chị có tạo thêm ở đơn hàng 

CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan