Làm thế nào để anh biết nhân viên đã gọi cho bao nhiêu khách được giao?

Tổng đài - Call Center

313 lượt xem

04/06/2019

Để thống kê được nhân viên đã gọi cho bao nhiêu khách hàng đã được giao, Getfly có phần báo cáo telesales có thể thống kê được phần này ( với điều kiện sử dụng module call của Getfly)

Cách thao tác:

Vào màn hình KPI( F7), chọn báo cáo telesales

Chọn báo cáo theo người phụ trách khách hàng, phòng ban, nhân sự

Chọn thời gian tạo khách hàng và thời gian muốn thống kê cuộc gọi
Chúc bạn thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan