Trong landingpage có thêm ảnh và đường dẫn giống email được không?

Marketing - Opt-In Form Landing Page

355 lượt xem

17/04/2019

Chào anh chị

Trong phần thiết lập landingpage trên Getfly, anh chị có thể chèn thêm ảnh và đường dẫn giống như email marketing

Để thao tác anh chị làm như sau:

- Vào landingpage => Click vào SửaỞ tab Thiết kế, anh chị click tiếp vào nút Chỉnh sửa để thao tác thêm ảnh và đường dẫn


Để đính kèm ảnh, anh chị click vào nút Hình ảnh => paste đường dẫn hình ảnh mà anh chị đã tải lên mục Tài liệu (hướng dẫn cách tải hình ảnh lên mục tài liệu; https://wiki.getfly.vn/muon-chen-anh-khi-gui-email-tren-he-thong-getlly-thi-phai-lam-the-nao-165.html)

Để gắn đường dẫn vào chữ trong landingpage, anh chị click vào nút Tạo đường dẫn bên cạnh.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan