Soạn tín nhắn sms chọn gửi luôn nhưng bị sai giờ gửi

Marketing - SMS Brandname

318 lượt xem

12/04/2019

Khi anh/chị soạn tin nhắn setup thời gian gửi là GỬI NGAYTuy nhiên, sau khi kiểm tra lại tin nhắn gốc sinh ra hiển thị bị sai thời gian gửiAnh/chị kiểm tra lại phần setup thời gian trên máy tính của mình có thể đang bị setup cài đặt sai thời gian nên dẫn đến tình trạng trên. Sau khi kiểm tra anh/chị nên setup điều chỉnh lại đúng thời gian và múi giờ để tránh khi gửi tin nhắn bị sai lệch về thời gian.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan