Lọc khách hàng đã mua 1 nhóm sản phẩm cụ thể

Khách hàng

362 lượt xem

16/03/2019

Trong một danh mục sản phẩm ( nhóm sản phẩm) có thể bao gồm rất nhiều các sản phẩm khác nhau, để lọc được các khách hàng đã mua một nhóm sản phẩm, anh/chị có thể lọc theo 2 cách sau:

- CÁCH 1:

Lọc tìm kiếm ở màn hình danh sách khách hàng (F2)


Tuy nhiên ở mục tìm kiếm này mới chỉ hỗ trợ tìm kiếm theo từng sản phẩm cụ thể, anh/chị có thể lọc theo từng sản phẩm thuộc danh mục ( nhóm sản phẩm) đang muốn tìm kiếm.


- CÁCH 2:

Anh/chị có thể lọc được ở màn hình danh sách đơn hàng bán ( F4), sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng và khách hàng có phát sinh mua sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm muốn tìm kiếm.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan