Tại sao tôi tạo auto gửi sms chúc mừng sinh nhật khách hàng mà không được?

Marketing Automation

377 lượt xem

14/03/2019

Chào anh chị

Khi thiết lập auto chúc mừng sinh nhật khách hàng, anh chị lựa chọn Hành động Theo thời gian và click vào tất cả các ngày trong tuần. Bên dưới phần lựa chọn sự kiện, anh chị lựa chọn Sinh nhật Khách hàng/ Sinh nhật liên hệ/Sinh nhật nhân viên


Trong trường hợp anh chị đã thiết lập auto, điền ngày sinh nhật trong thông tin KH mà auto không chạy, anh chị cần xem lại ngày sinh nhật của KH anh chị đang điền trong cột thông tin KH hay thông tin người liên hệ, sau đó kiểm tra lại auto xem anh chị đang lựa chọn sự kiện Sinh nhật khách hàng hay Sinh nhật liên hệ


Chúc anh chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan