Tại sao tôi sắp xếp dự án trong thư mục nhưng lại không được?

Quản lý dự án - Công việc

393 lượt xem

11/03/2019

Chào anh chị

Trong phần dự án trong công việc, anh chị có thể tạo thư mục công việc và đẩy dự án vào để quản lý. Tuy nhiên khi sắp xếp các dự án trong thư mục xảy ra tình trạng anh chị sắp xếp nhưng khi F5 hệ thống lại trở về như cũ.


Do trong phần này hệ thống đang sắp xếp theo ID công việc từ thấp đến cao nên khi anh chị thay đổi vị trí thì hệ thống sẽ đẩy lại như cũ.


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan